De geldende maatregelen voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten

Coronagids voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk
en amateurkunsten

(Laatste update: 7 maart 2022)

Het Overlegcomité van vrijdag 4 maart heeft beslist om over te schakelen naar code geel in de coronabarometer. Dat betekent dat er voor activiteiten in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten geen beperkende maatregelen meer gelden. Het blijft uiteraard aanbevolen om aandacht te hebben voor ventilatie en algemene hygiëne. Wie werkt met medisch kwetsbare personen neemt ook best nog extra maatregelen in acht, zoals bescherming met FFP2-maskers, afstandsregels en ventilatie.

Over deze gids

De coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten is het resultaat van een samenwerking tussen Socius en De Federatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer ons via welkom@socius.be of info@defederatie.org. Gelieve voor vragen met betrekking tot de amateurkunsten steeds contact op te nemen met De Federatie.